Projekty

Realizované projekty

"Výukový program prvouky v 1. třídě ZŠ"
Informace o projektu na webových stránkách, projekt byl ukončen v dubnu 2011.

"Rozšíření a zkvalitnění výuky ZŠ Jungmannovy sady" 
Projekt ve spolupráci se zřizovatelem školy v rámci ROP Střední Čechy 2007 - 2013. Nová učebna informatiky, palubovka v tělocvičně, úprava vnitřního areálu, pergola. Slavnostní otevření dne 1.9.2009. Fotogalerie: XI/XII 2008II/III 2009IV/V 2009

"EU peníze školám"
V rámci projektu "EU peníze školám" zpracovali učitelé školy DUMy viz tabulka (předmět, ročník, e-mail, anotace). DUMy ke stažení zde
Anotace_1.RuJAnotace_2.RuJAnotace_1.StKAnotace_2.StKAnotace_1.BeMAnotace_2.BeMAnotace_1.DaIAnotace_2.DaIAnotace_1.CaMAnotace_2.CaMAnotace_3.CaMAnotace_1.SvKAnotace_2.SvK 

"Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník"
projekt v rámci OPVK (11/2011 - 10/2012) ve výši 2.019.299,44 Kč, zaměřený na rozvoj přírodních věd (chemie, fyzika). Informace na webových stránkách.

"Řešení vrstevnických vztahů" informace zde

"Přírodní vědy moderně a v týmu"
projekt OPVK (4/2013 - 12/2014) ve výši 346.5816,90 Kč, zaměřený na zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů pomocí zavedení experimentu do výuky a většího využívání ICT při výuce chemie, fyziky a biologie. Webové stránky projektu zde

"Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR)"
projekt OPVK reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 na období (10/2014 - 12/2015), škola se projektu účastní jako partner s finančním příspěvkem společnosti itelligence a.s., aktivity projektu zde

Projekt SMART Vzorová škola   

"Podpora výuky cizích jazyků a čtenářstvím"  - Výzva 56, 890.633,- Kč, šablony Čtenářské dílny (3x), Zahraniční jazykový kurz pro učitele (3x), Stínování pro pedagogy přírodovědných předmětů v zahraničí (6x), Zahraniční jazykový pobyt pro žáky (2x), realizace 07-12/2015. 

"V57 - rozvoj technických dovedností žáků ZŠ"  realizován 09-12/2015 v částce 210.656,- Kč.

"Podpora rozvoje ZŠ 2017" 
v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizace v období 09/2017 - 08/2019, podpořen částkou 1.505.145,- Kč.
Šablony sdílení zkušeností, tandemová výuka, CLIL, cizí jazyk, mentoring, čtenářská gramotnost, vzájemná spolupráce, čtenářský klub, klub logiky a her, doučování a příprava žáků, speciální pedagog.
Plakát projektu zde

Leták projektu Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů zde 

"Mosty mezi školou a životem" 
projekt programu ERASMUS+, školní vzdělávání - Klíčová akce 2, Výzva 2018 byl podpořen grantem ve výši 74.164,- EUR. Základní informace o projektu zde, cíle a výstupy zde.
Odkaz na stránky projektu zde

"Podpora rozvoje školy 2019" 
projekt spolufinancován Evropskou unií. Realizace v období 09/2019 - 08/2021, podpořen částkou 2.096.189,- Kč. 
Projekt je zaměřen na kombinaci témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků, spolupráce s veřejností.
Plakát projektu zde

"Modernizace učeben ZŠ Jungmannovy sady" 
projekt reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016056 je spolufinancován Evropskou unií. Realizace v období 05/2021 - 08/2021, podpořen částkou 1.203.302,30 Kč. 
Projekt řeší modernizaci učebny informatiky a polytechniky a budování bezbariérovosti.
Plakát projektu zde